BROCON HANDLING, s.r.o.
PERSONÁLNÍ REZERVA A OPTIMALIZACE PRO VÁŠ PROVOZ

GSM: +420 777 300 297   /   E-mail: info@broconhandling.com 


Vaše personální rezerva

PROVOZ / SKLAD / LOGISTIKA

Zajišťujeme veškeré manipulační práce v provozech,  skladech a logistice v případě plánovaného i neplánovaného výpadku kmenového personálu. Vykrýváme výluky týmu i jednotlivců.   
 

Diskrétní audit

TÝM, JEDNOTLIVEC, PROSTŘEDÍ

Prostřednictvím specialisty začleněného mezi kmenové zaměstnance provádíme diskrétní mapování situace na pracovišti, chování jednotlivců, spolupráce v týmu, vnímání pracovního prostředí ad. Na základě zjištěných faktů navrhujeme kroky vedoucí k úsporám, ke zlepšení pracovního prostředí a odbourání negativních vlivů na pracovišti.
 

Inventury, kontrola skladování  

STAVY A USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ

Provádíme nezávislé inventury a kontroly způsobu uskladnění zboží. Inventury zajišťujeme kompletně nebo doplněním kmenového personálu za účelem urychlení procesu a minimalizace omezení provozu.  
 

Optimalizace

PROCESY, PERSONÁL, NÁKLADY, TECHNIKA

V provozu vyhodnotíme efektivitu aktuálního nastavení jednotlivých procesů, navrhneme opatření vedoucí k jejich optimalizaci a otestované postupy uvedeme do praxe. Eliminujeme nepotřebné náklady a navrhneme ideální technická řešení.